Od července 2021 jsme zažili více nadměrných úmrtí než za celý rok 2020. Na rozdíl od pandemie však tato úmrtí nezasahují především seniory. Jinými slovy, nadměrná úmrtnost si bere lidi v nejlepších letech života, ale zdá se, že to nikoho nezajímá. Obávám se, že historie nebude soudit tuto sněmovnu vlídně. Ještě horší je, že v zemi, která se údajně zavázala ke svobodné a upřímné výměně názorů, se zdá, že nikoho nezajímá, že to nikoho nezajímá. Mě na tom ale záleží, pane místopředsedo, a chválím dnes přítomné poslance, kterým na tom také záleží. Děkuji Poslanci za Lincoln (Karl MᶜCartney) za jeho podporu a je mi líto, že se nemohl zúčastnit rozpravy.

 

K otevření tohoto téma bylo zapotřebí hodně úsilí a více než 20 odmítnutí,, ale nakonec jsme tady a budeme diskutovat o počtech umírajících lidí. Nic nemůže být závažnější. Řada zemí se ocitla v období nečekané úmrtnosti a nikdo o tom nechce mluvit. Je zcela normální, že počty mrtvých kolísají nahoru a dolů jen náhodou, ale to, co zde vidíme, je vzor opakující se napříč zeměmi a nárůst zatím neustal.

 

Philip Davies 

(Shipley) (Con)

konkrétní příspěvek

Chválím kolegu za houževnatý způsob, jakým v této otázce bojoval; Za to ho obdivuji. Zajímalo by mě, kde v tom všem vidí média. Během pandemie covidu se média – zejména BBC – nemohla dočkat, až nám každý den řeknou, kolik lidí toho konkrétního dne zemřelo, bez jakéhokoli kontextu pro tato čísla, ale zdá se, že nyní, ohledně nadměrného počtu úmrtí podivně ztichla .

 

Andrew Bridgen 

konkrétní příspěvek

Děkuji kolegovi za jeho připomínku. Má naprostou pravdu: média britskou veřejnost absolutně zklamala. Po mém projevu bude rozeslán kompletní tiskový balíček do všech médií se všemi důkazy na podporu mých tvrzení, ale nepochybuji, že v mainstreamových médiích o nich nebude žádná zmínka.

 

Někdo by si mohl myslet, že debata o nadměrné úmrtnosti bude plná čísel, ale tento projev mnoho čísel neposkytuje, protože většina důležitých čísel je utajena. Další údaje byly podivně prezentovány zkresleným způsobem a znepokojení lidé, kteří se snažili zveřejnit důležitá zjištění, či jen klást otázky, se ocitli pod nevysvětlitelným útokem.

 

Před debatou o nadměrných úmrtích je důležité pochopit, jak se nadměrná úmrtí určují. Abychom pochopili, zda existuje nárůst, musíme podle definice odhadnout, kolik úmrtí je očekáváno. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj používá jako výchozí období roky 2015 až 2019 a Úřad vlády pro zlepšení zdraví používá výchozí období 2015 až 2019, modelované tak, aby zohledňovaly stárnutí. To jsou údaje, které jsem zde použil. Úřad pro národní statistiku neomluvitelně zahrnul do svého základního výpočtu očekávaných úmrtí počty lidí zemřelých v roce 2021, jako by na úmrtích v roce 2021 bylo něco normálního. Navýšením počtu očekávaných úmrtí lze totiž minimalizovat počet nadměrných úmrtí. Proč by ale ONS chtělo tohle dělat?

 

Je prostě příliš mnoho, co nevíme, a co víme, není dostatečné. ONS zveřejňuje počty registrovaných úmrtí každý týden bez zpoždění. I když je to chvályhodné, nejde o data, na kterých by skutečně záleželo. Došlo zde totiž k naprostému selhání shromažďování informací, natož jejich zveřejnění, konkrétně údajů o úmrtích, jež jsou předávána k vyšetřování koronerovi. Proč na tom záleží? Doporučení k vyšetření znamená, že může uplynout mnoho měsíců – nebo, vzhledem k počtu nevyřízených žádostí, mnoho let – než je úmrtí formálně zaregistrováno. Potřeba vyšetření příčiny smrti je spravedlivá, ale nezaznamenání času úmrtí nikoliv.

 

Kvůli tomuto problému nyní ani netušíme, kolik lidí zemřelo v roce 2021. Největší problém je u mladších věkových skupin, kde je vyšší podíl vyšetřování příčiny smrti. Toto selhání dat je nepřijatelné a musí se změnit. Ve zprávě koronera není nic, co by mohlo někoho přivést zpět z mrtvých, a tato úmrtí by měla být hlášena. Nejmladší věkové skupiny jsou důležité nejen proto, že by měly mít celý život před sebou. Pokud existuje plošně nová příčina nadměrné úmrtnosti, ve starších kohortách by si toho tak lehce nevšimli, protože nadbytečná úmrtí by byla utopena mezi očekávanými úmrtími. V nejmladších kohortách tomu tak však není.

 

V druhé polovině roku 2021 se denní počet úmrtí navýšil o dvě osoby v kategorii mezi 15 až 19 letými muži, ale potenciálně ještě více, pokud by byli plně zahrnuti i ti, u kterých je uveden odkaz na koronera. Při soudním přezkumu rozhodnutí o očkování ještě mladších dětí ONS u soudu odmítlo poskytnout anonymizované podrobnosti o těchto úmrtích. Připustilo, že údaje, které zadržovalo, byly statisticky významné. Řeklo:

 

"ONS uznává, že by bylo možné podniknout více práce na zkoumání úmrtnosti mladých lidí v roce 2021, a má v úmyslu tak učinit, jakmile budou k dispozici spolehlivější údaje."

 

Kolik dalších nadúmrtí u 15 až 19letých bude zapotřebí k vyvolání potřeby takového zkoumání? ONS by mělo mít vážný zájem na vyšetřování úmrtí mladých mužů. K čemu jinému máme nezávislý orgán pověřený zkoumáním údajů o úmrtnosti? ONS má odpovědnost nejen za shromažďování dat od koronerů, ale také za včasné zveřejňování informací.

 

Pojďme k seniorům. Většina úmrtí u seniorů je registrována okamžitě a tudíž máme o statistikách úmrtí seniorů lepší přehled. Úmrtí na demenci a Alzheimerovu chorobu ukazují, co bychom měli očekávat - existovalo období vysoké úmrtnosti, které se shodovalo s covidem a karanténou, ale od té doby bylo úmrtí méně, než se očekávalo. Po období vysoké úmrtnosti očekáváme - a historicky jsme byli svědky - období nízké úmrtnosti, protože ti, kteří bohužel zemřeli, už zemřít nemohou.

 

Ti, jejichž smrt byla mírně předčasná kvůli covidu a karanténě, zemřeli dříve, než by zemřeli bez covidu. Tato zásada by měla platit u každé příčiny smrti a pro každou věkovou skupinu, ale tohle ve statistikách nevidíme. Dokonce i u osob starších 85 let bylo podle Úřadu pro zlepšování zdraví za 12 měsíců počínaje červencem 2020 8 000 nadměrných úmrtí – tedy 4 % nad očekávanou úrovní. To zahrnuje vlnu covidu celý podzim 2020, když jsme měli nárůst a druhý lockdown a celou první kovidovou zimu. Nicméně za rok počínající červencem 2022 došlo v této věkové skupině k více než 18 000 úmrtím –tj 9 % nad očekávanou úrovní. To je dvojnásobek. A to v období, kdy jsme očekávali snížení počtu úmrtí a kdy úmrtí na nemoci spojené se stářím bylo ještě méně, než se očekávalo. Již jsem vyjádřil své obavy ohledně NG163 a užívání midazolamu a morfinu, které mohly způsobit – a stále mohou způsobovat – předčasná úmrtí u zranitelných osob, ale to je bohužel debata na jiný den.

 

Ještě před očkováním, tedy v době od dubna 2020 do konce března 2021 jsme měli o něco více než 14 000 úmrtí u osob mladších 65 let. Od té doby však došlo k více než 21 000 úmrtí, navíc při problému se zpožděním registrace. Většina těchto úmrtí – 58 % z nich – nebyla spojená s covidem. Před očkováním jsme obrátili společnost vzhůru nohama ze strachu z nadměrných úmrtí na covid, ale dnes máme podstatně více nadměrných úmrtí, a to u mladších lidí, a slyšíme zde jen děsivé ticho. Důkazy jsou jednoznačné. Po zavedení vakcíny došlo k jasnému postupnému nárůstu úmrtnosti. V zimě 2021–2022 došlo k poklesu, protože bylo méně úmrtí na respirační onemocnění, než se očekávalo, ale jinak byl nárůst neustále na vysoké úrovni.

 

Údaje o sanitkách pro Anglii poskytují další vodítko. Záchranná služba pro naléhavé případy ohrožující život jela na 2 000 volání denně až do zavedení vakcíny. Od té doby vzrostly na 2 500 denně a počty volání záchranky od té doby zůstaly na této úrovni. Všechny sledovací systémy navržené k odhalení bezpečnostního problému blikaly červeně, ale nikdo se nedívá. Počet žádostí o finanční příspěvky pro lidi, u kterých se vyvinulo postižení a proto nemohou pracovat, raketově vzrostl se zavedením vakcíny a od té doby se neustále zvyšuje. Totéž bylo vidět v USA, které také začaly zavedením vakcíny, nikoli covidem. Studie, která by ukázala proočkovanost volajících by byla relativně rychlá a nenákladná, přesto se zdá, že nikdo nemá zájem tyto zásadní informace zjistit. Úředníci se rozhodli zavírat oči před těmito znepokojivými, nevyvratitelnými a děsivými údaji, podobně jako to udělal Nelson – a z mnohem méně čestných důvodů. Styděl by se za nás.

 

Navíc data, jež byla použita k opěvování vakcíny, jsou hluboce chybná. V každé z počátečních velkých studií, které vedly k povolení vakcíny, bylo zabráněno pouze jednomu úmrtí souvisejícímu s covidem, a to je považováno za zcela zásadní, přestože rostoucí počet nesrovnalostí a anomálií naznačuje, že bychom to neměli dělat. Extrapolace zjistíme, že 15 000 až 20 000 lidí muselo dostat injekci, aby se zabránilo jedinému úmrtí na covid. Aby se zabránilo jediné hospitalizaci covid nemocné osoby, bylo třeba očkovat více než 1500 lidí. Údaje ze studie ukázaly, že jeden z 800 lidí, kterým byla injekčně podána vakcína, měl vážnou nežádoucí příhodu, což znamená, že byl hospitalizován nebo měl život ohrožující nebo život měnící stav. Riziko vážné nežádoucí příhody bylo dvakrát vyšší než šance zabránit hospitalizaci covidem. Poškozujeme jednoho z 800 lidí, abychom údajně zachránili jednoho z 20 000. To je šílenství.

 

Nejsilnější tvrzení byla příliš často založena na modelování prováděných na základě chybných předpokladů. Tam, kde byly provedeny pozorovací studie, výzkumníci korigují věk a komorbidity, aby vakcíny vypadaly lépe. Nikdy však neopravují socioekonomické nebo etnické rozdíly, protože by vakcíny vypadaly hůře. To je důležité. Například tvrzení o vyšší úmrtnosti v méně proočkovaných oblastech Spojených států neberou v úvahu skutečnost, že tomu tak bylo před zavedením vakcín. To je důvod, proč studie, které tvrdí, že prokazují, že vakcíny zabránily úmrtím na covid, také ukázaly výrazný účinek jejich prevence před úmrtím nezpůsobeným covidem. Prevence úmrtí jiných než na covid byla vždy statistickou iluzí a tvrzení o prevenci úmrtí na covid by neměla být předpokládána, pokud tato iluze nebyla opravena. Pokud tuto chybu opravíme, tvrzení o účinnosti vakcín zmizí.

 

Covid během pandemie neúměrně zabíjel lidi z etnických menšin a nižších socioekonomických skupin. V roce 2020 vzrostl počet úmrtí mezi nejchudšími skupinami o 23 % oproti 17 % u nejméně chudých. Od roku 2022 se však tento vzorec obrátil, přičemž mezi nejchudšími byla úmrtnost vyšší o 5 % ve srovnání se 7 % mezi nejméně chudými. Tato úmrtí jsou způsobena něčím jiným.

 

V roce 2020 byl nárůst nejvyšší v nejstarších kohortách a mezi mladšími věkovými skupinami bylo úmrtí méně, než se očekávalo. Od roku 2022 je však nejvyšší nadměrná úmrtnost v kohortě 50 až 64letých. I ve věkových skupinách nejmladších nyní dochází k výraznému nárůstu, přičemž od roku 2022 došlo k 9% nárůstu ve skupině do 50 let ve srovnání s 5% nárůstem ve skupině nad 75 let.

 

Přestože je Londýn mladším regionem, činí nadměrná úmrtnost v Londýně pouze 3 %, zatímco v každém silněji proočkovaném regionu Spojeného království je vyšší. Je třeba poznamenat, že Londýn je známý tím, že je s určitým odstupem nejméně proočkovaným regionem ve Spojeném království. Studie srovnávající regiony ve větším měřítku ukazují totéž. Studie z Nizozemska, Německa a celého světa vždy ukazují, že nejvyšší úmrtnost po očkování byla zaznamenána v nejsilněji proočkovaných regionech.

 

Musíme se tedy ptát: na co lidé umírají? Od roku 2022 došlo k 11% nárůstu počtu úmrtí na ischemickou chorobu srdeční a k 16% nárůstu počtu úmrtí na srdeční selhání. Přitom úmrtí na rakovinu jsou jen o 1 % vyšší než očekávaná úroveň, což je další důkaz, že nejde jen o nějaký jiný faktor, který ovlivňuje úmrtnost plošně, například nezohlednění stárnutí populace nebo selhávající NHS. Samotný nadbytek má totiž sezónní charakter s vrcholem v zimních měsících. Skutečnost, že se v létě vrací na základní úroveň, je dalším důkazem, že to není způsobeno pouze statistickou chybou nebo stárnutím populace.Dr. Clare Craigová z HART - Health Advisory & Recovery Team - poprvé upozornila na postupný nárůst počtu volání záchranky k zástavám srdce po zavedení vakcíny v květnu 2021. HART opakovaně vyjádřil obavy z nárůstu počtu úmrtí na srdeční selhání a má všechny důvody k obavám. Čtyři účastníci ve skupině s vakcínou ve studii společnosti Pfizer zemřeli na zástavu srdce ve srovnání s pouze jedním účastníkem ve skupině s placebem. Celkově došlo ve skupině s vakcínou do března 2021 k 21 úmrtím ve srovnání se 17 úmrtími ve skupině s placebem. V hlášení úmrtí u této studie existují závažné nesrovnalosti, přičemž úmrtí ve skupině s vakcínou je hlášeno mnohem později, než úmrtí ve skupině s placebem. To silně naznačuje významnou zaujatost ve studii, která měla být naslepo.

Izraelská studie jasně ukázala, že nárůst počtu hospitalizací kardiaků ve věku 18 až 39 let souvisí s očkováním, nikoliv s kovidem. V současné době bylo provedeno několik posmrtných studií, které prokázaly příčinnou souvislost mezi očkováním a ischemickou chorobou srdeční vedoucí k úmrtí do čtyřech měsíců po poslední dávce. Musíme si uvědomit, že bezpečnostní studie byla zkrácena na pouhé dva měsíce, takže neexistuje žádný důkaz o bezpečnosti vakcíny po tomto období. Rozhodnutí zrušit po dvou měsících zkoušky a očkovat skupinu s placebem není nic menšího než skandál v oblasti veřejného zdraví. Všichni zúčastnění selhali ve svých povinnostech vůči pravdě, ale to nikoho nezajímá.Jediným místem, které nám může pomoci pochopit, co přesně to způsobilo, je Austrálie, která v době, kdy byly vakcíny poprvé zavedeny, neměla téměř žádné covidy, což z ní činí dokonalou kontrolní skupinu. Stát Jižní Austrálie měl do prosince 2021, tedy před příchodem omikronu, pouze 1000 případů covidu v celé populaci. Jaký dopad tam mělo očkování? U osob ve věku 15 až 44 let bylo historicky zaznamenáno 1 300 akutních kardiologických příhod měsíčně. Po zavedení vakcíny u osob mladších 50 let se tento počet jen v této věkové skupině v listopadu 2021 vyšplhal na více než 2 172 případů, což bylo o 67 % více než obvykle. 

 

 V roce 2021 mělo celkově 17 900 Jihoaustralanů srdeční pohotovost, zatímco v roce 2018 to bylo pouze 13 250, což představuje 35% nárůst. Podezřelým č. 1 za to musí být jednoznačně vakcína a nelze to odmítnout jako náhodu. Australská úmrtnost se od počátku roku 2021 celkově zvýšila a tento nárůst je způsoben úmrtími na srdeční onemocnění.Tato nadměrná úmrtí nejsou způsobena stárnutím populace, protože úmrtí na nemoci stáří je méně. Tato úmrtí nejsou důsledkem kovidu, protože k nim došlo v místech, kam kovid nedosáhl. Nejsou způsobena nízkým předepisováním statinů nebo nedostatečně léčenou hypertenzí, jak se domnívá Chris Whitty, protože předepisování se nezměnilo a jakýkoli účinek by trval mnoho let a byl by velmi malý. Hlavním podezřelým musí být něco, co bylo zavedeno v populaci jako celku, něco nového. Hlavní hypotézou musí být experimentální vakcíny covid-19.ONS zveřejnil soubor dat o úmrtích očkovaných a neočkovaných osob. Na první pohled z něj vyplývá, že vakcíny jsou bezpečné a účinné. V prezentaci dat ONS však bylo několik obrovských problémů. Jeden z nich spočíval v tom, že pro první třítýdenní období po injekci ONS tvrdila, že došlo pouze k nepatrnému počtu úmrtí. K počtu předpověděnému pouze pro jeden týden. A kde byla tedy v těch třech týdnech úmrtí z obvyklých příčin? Když byla tato otázka vznesena, ONS tvrdilo, že nejnemocnější lidé se nenechali očkovat. Jenže tak tomu v reálném světě nebylo. Dokonce i hospice ve velké míře očkovaly své klienty. A údaje ONS ukazují, že podíl nejnemocnějších lidí byl stejný ve skupině očkovaných i neočkovaných. To nevyhnutelně vyvolává vážné otázky ohledně prezentace údajů ONS. S metodikou použitou ONS bylo tolik problémů, že statistický úřad souhlasil s tím, že údaje ONS nelze použít k posouzení účinnosti nebo bezpečnosti očkování. To o ONS něco vypovídá.HART následně požádal britskou Agenturu pro zdravotní bezpečnost k poskytnutí svých údajů o osobách, které zemřely, a které proto bylo třeba odstranit ze souboru údajů o očkování. Tato žádost byla opakovaně odmítnuta, přičemž jako výmluva bylo uvedeno nepravdivé tvrzení, že anonymizace údajů by byla ekvivalentem pro jejich vytvoření, ačkoli existuje judikatura, podle níž se anonymizace nepovažuje za vytvoření nových údajů. Jsem přesvědčen, že zveřejnění těchto údajů by bylo usvědčující.

 

Někteří tvrdí, že masové očkování zachránilo tolik životů, že jakékoli poškození, utrpení a smrt způsobené vakcínami je cenou, kterou stojí za to zaplatit. Jsou to bludy. Tvrzení o 20 milionech zachráněných životů je založeno na dnes již zdiskreditovaných modelech, které předpokládají, že kovidové vlny bez zásahu nedosáhnou vrcholu. V současné době proběhlo na celém světě mnoho vln, které dokazují, že tomu tak není. Tvrzení také vycházelo také z toho, že ve Spojeném království bylo údajně zachráněno více než půl milionu životů. To je více, než předpokládal nejhorší scénář na začátku pandemie. Aby bylo tvrzení pravdivé, musela by se rychlost, s jakou kovid zabíjel lidi, při absenci očkování na začátku roku 2021 dramaticky rozjet. To je absurdní a bez vztahu k realitě.Ve skutečném světě měly Austrálie, Nový Zéland a Jižní Korea až do léta 2022, kdy byly poprvé zasaženy omikronem, úmrtnost 400 úmrtí na milion obyvatel. Jak se to dá srovnat? V případě wuhanského kmene měla Francie a celá Evropa až do léta 2020 úmrtnost nižší než 400 úmrtí na milion obyvatel. Austrálie, Nový Zéland a Jižní Korea byly před nákazou silně očkovány, takže mi řekněte: v čem byl přínos? Velká Británie měla do léta 2020 něco přes 800 úmrtí na milion, tedy dvakrát tolik, ale víme, že omikron je o polovinu méně smrtelný než wuhanská varianta. Míra úmrtí na milion je stejná před očkováním i po něm, takže kde byl přínos očkování?

 

Regulační orgány nesplnily svou povinnost chránit veřejnost. Dovolili, aby tyto nové produkty přeskočily zásadní bezpečnostní testy tím, že je nechali označovat jako vakcíny. Netrvaly na provedení bezpečnostních testů v prvních letech od dočasného mimořádného povolení. Ani nyní nám nikdo nedokáže říci, kolik spike proteinu vzniká při očkování a jak dlouho je vytvářen. To je další příkladem důvodu absence údajů, o které bych se mohl podělit se sněmovnou.Pokud jde o řádnou evidenci úmrtí v důsledku očkování, je systém nefunkční. Ani jeden lékař nezaregistroval úmrtí na vzácnou mozkovou sraženinu, než si to vynutili lékaři ve Skandinávii a než tento problém uznala Agentura pro regulaci léčiv a zdravotnických prostředků. Teprve poté začali tato úmrtí potvrzovat lékaři ve Spojeném království. Ukázalo se, že lékaři čekali na povolení od regulačního orgánu a regulační orgán čekal, až ho lékaři upozorní. To je smrtící zacyklení. Kromě toho koronerové s úmyslem zabránění dalších úmrtí sepsali zprávy podle nařízení č. 28, v nichž upozornili na úmrtí v důsledku očkování, přesto MHRA v odpovědi na žádost o svobodný přístup k informacím uvedlo, že žádné zprávy neobdrželo. Systémy, které máme k ochraně veřejnost,  zjevně nefungují.

 

Regulační orgány také přehlédly, že ve studii společnosti Pfizer byla vakcína vyrobena pro účastníky studie ve vysoce kontrolovaném prostředí, což je v ostrém kontrastu s výrobním procesem použitým pro veřejné zavedení vakcíny, který byl založen na zcela jiné technologii. Jen něco málo přes 200 účastníků studie dostalo stejný přípravek, který byl podáván veřejnosti a nejenže údaje od těchto lidí nebyly nikdy porovnány s údaji o účinnosti a bezpečnosti, ale MHRA přiznala, že upustila od požadavku na poskytnutí těchto údajů. To znamená, že nikdy neproběhla test výrobku společnosti Pfizer aplikovaného veřejnosti a tento výrobek pro veřejnost nebyl nikdy porovnán s výrobkem, který byl testován ve studii.

 

Při hromadné výrobě vakcín se používají kádě s bakterií Escherichia coli, což představuje riziko kontaminace DNA bakterie a buněčnými stěnami bakterie, které mohou způsobit nebezpečné reakce. Nejde o teoretickou úvahu, ale toto prokázalo několik laboratoří po celém světě. Vakcíny mRNA byly kontaminovány DNA, přičemž množství kontaminace značně překračovalo obvyklé přípustné množství. Vzhledem k tomu, že tato DNA je uzavřena v lipidovém nanočásticovém nosiči, lze tvrdit, že i povolené hladiny jsou příliš vysoké. Je známo, že tyto lipidové nanočástice pronikají do všech tělesných orgánů. Kromě toho, že mohou způsobit některé z akutních nežádoucích reakcí, které již byly pozorovány, existuje vážné riziko, že se tato cizí bakteriální DNA stane součástí lidské DNA. Bude toto někdo vyšetřovat? Ne, nebude.