KROK 1

K registraci občanského politického hnutí je třeba 1000 podpisů na petici.

Petici si prosím stáhněte ZDE a vytiskněte.

Podpisy na petici můžete sbírat na libovolných místech. Na každém místě, které je možné považovat za veřejné prostranství, tedy všude, kde se chodí a má tam přístup veřejnost bez omezení - mimo přechodu pro chodce :-) - si podle petičního zákona můžete postavit petiční stolek/stánek, viz § 4 petičního zákona a sbírat podpisy. Podpisy ale můžete sbírat i bez petičního stolku/stánku.

Zákon č. 85/1990 Sb.Zákon o právu petičním, § 4 - Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

 

Petice s vyplněnými podpisy prosím odesílejte na adresu: 

Restaurace Univerzita Tábor

Vančurova 2904

390 01 Tábor

 

Hlasování

Jaká chceme pravidla svobody/omezení slova na sociální síti? Můžete zaškrtnout více možností.

loader
Toto hlasování je ukončeno 03. 09. 2023 v 03:00 PM
Zobrazit všechna hlasování

Videa

Zobrazit všechna videa